27.10.1993 BVR houdende uitvoering van KB nr. 474 van 28.10.1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen

ondertekenaar
DETIEGE Leona - Vlaams min. van Tewerkstelling en Sociale Aangelegenheden,
inforumnummer
17891
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren