02.08.2002 KB tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het art. 2, 2°, van de wet 17.11.1998 houdende integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de voormalige rijkswacht, voor wat de luchtvaartpolitie betreft

ondertekenaar
DUQUESNE Antoine - Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
179099
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren