05.07.2002 Dec. wijz. dec. 30.11.1988 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de openbare instellingen en publiekrechtelijke verenigingen die van het Vlaamse Gewest afhangen

ondertekenaar
VAN GREMBERGEN Paul - Vlaams Min. van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
179262
essentie
...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren