18.09.2002 KB wijz. KB 13.06.1999 tot vaststelling van een model van de PWA-arbeidsovereenkomst en tot uitvoering van art. 17, 3°, van de wet 07.04.1999 betr. de PWA-arbeidsovereenkomst

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Werkgelegenheid,
inforumnummer
179447
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren