12.09.2001 Wet houdende instemming met de Overeenkomst nr. 182 van de Internationale Arbeidsorganisatie betr. het verbod van de ergste vormen van kinderarbeid en de onmiddellijke actie met het oog op de afschaffing ervan, gedaan te Genève op 17.06.1999

ondertekenaar
MICHEL Louis - Vice-Eerste Min. en Min. van Buitenlandse Zaken,
et al.
inforumnummer
179626
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren