20.09.2002 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10.07. 2002, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betr. outplacement voor werknemers van 45 jaar en ouder die worden ontslagen

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Werkgelegenheid,
inforumnummer
179768
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst geeft uitvoering aan hoofdstuk V van de wet 05.09. 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers.

...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren