03.10.2002 KB tot vaststelling van de inningsmodaliteiten en het bedrag van de administratieve sancties in uitvoering van art. 37bis, par. 4, zesde en zevende lid, van de wet 29.06.1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers gewijzigd bij de wet 30.12.2001 en bij de wet 02.08.2002

ondertekenaar
REYNDERS Didier - Min. van Financiën,
VANDENBROUCKE Frank - Min. van Sociale Zaken en Pensioenen,
inforumnummer
179999
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren