13.09.2002 BVR tot bepaling van de nadere regels inzake teruggave van de belasting op de automatische ontspanningstoestellen

ondertekenaar
VAN MECHELEN Dirk - Vlaams Min. van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening,
inforumnummer
180402
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren