18.07.2002 BBHR houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit

ondertekenaar
TOMAS Eric - Min. belast met Tewerkstelling, Economie en Wijkopleving van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
inforumnummer
180491
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren