Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

14.11.2002 KB tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van de toelage, verstrekt aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voor een tewerkstelling met toepassing van art. 60, par. 7, van de organieke wet van 08.07.1976 betr. de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van een rechthebbende op financiële maatschappelijke hulp die ter beschikking wordt gesteld van een privé-onderneming

Dit besluit stelt de toekenningsvoorwaarden vast van de toelage, verstrekt aan de OCMW's, voor een tewerkstelling met toepassing van art. 60, par. 7, van de organieke wet van 08.07.1976 betr. de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van een ...
Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren