24.12.2002 Programmawet - Harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van sociale zekerheidsbijdragen - Doelgroepverminderingen - Oudere werknemers (art. 339)

ondertekenaar
VERHOFSTADT Guy - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
181555
essentie

Er wordt bepaald wanneer de werkgever kan genieten van een doelgroepvermindering voor de tewerkstelling van oudere werknemers.

Een oudere werknemer wordt gedefinieerd als een werknemer van minstens 58 jaar.

De Koning kan echter deze leeft ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren