24.12.2002 Programmawet - Harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van sociale zekerheidsbijdragen - Doelgroepverminderingen - Langdurig werkzoekenden (art. 340-341)

ondertekenaar
VERHOFSTADT Guy - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
181558
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren