21.11.2002 KB wijz. KB 30.03.2000 tot uitvoering van de art. 30, 39, par. 1, en par. 4, tweede lid, 40, tweede lid, 41, 43, tweede lid, en 47, par. 1, vijfde lid, en par. 5, tweede lid, van de wet 24.12.1999 ter bevordering van de werkgelegenheid

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Min. van Werkgelegenheid,
VAN DEN BOSSCHE Luc - Min. van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Besturen,
VANDENBROUCKE Frank - Min. van Sociale Zaken en Pensioenen,
inforumnummer
181630
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren