18.12.2002 KB wijz. KB 11.10.1997 betr. de bijzondere modaliteiten van het overleg voor de bepaling van de plaatsing en de gebruiksomstandigheden van vaste automatisch werkende toestellen in afwezigheid van een bevoegd persoon, bestemd om op de openbare weg toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten

ondertekenaar
DUQUESNE Antoine - Min. van Binnenlandse Zaken,
DURANT Isabelle - Vice-Eerste Min. en Min. van Mobiliteit en Vervoer,
VERWILGHEN Marc - Min. van Justitie,
inforumnummer
181895
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren