Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

04.04.1991 Wet tot regeling van het gebruik van de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen door ministeriële diensten en door de instellingen van sociale zekerheid die onder het Ministerie van Sociale Voorzorg ressorteren

Deze wet past de wetgevingen aan inzake sociale bescherming (gezinsbijslag, pensioenen, ziekte- en invaliditeitsverzekering, arbeidsongevallen, tegemoetkoming aan gehandicapten) aan de wetgeving betreffende het Rijksregister. Het gebruik van de ...

Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren