KB houdende goedkeuring van wijz. aan de statuten van de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht

ondertekenaar
REYNDERS Didier - Vice-Eerste Min. en Min. van Financiën en Institutionele Hervormingen,
inforumnummer
185746
essentie
Deze wijzigingen aan de statuten van de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht, (dat wil zeggen de wijziging van art. 7 en 7bis) worden goedgekeurd. Het maatschappelijk kapitaal van de Nationale Loterij bedraagt tot 150000000 EUR. ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren