20.03.1991 KB waarbij alg. verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26.11.1990, gesloten in het Paritair Subcomité voor de inrichtingen onderworpen aan de wet op de ziekenhuizen, betr. de sociale programmatie

ondertekenaar
VAN DEN BRANDE Luc - Min. van Tewerkstelling en Arbeid,
inforumnummer
18845
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is van toepassing op ziekenhuizen die vallen onder de paritaire subcommissie die in deze bedrijfstak bestaat. Het voorziet in schaalvergroting, extra verlof en een premie voor voltijdse equivalenten (VTE).

...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren