KB wijz. KB 13.03.2000 tot vaststelling van de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen toegelaten in en op voedingsmiddelen

ondertekenaar
LARUELLE Sabine - Min. van Economie , Zelfstandigen en Landbouw,
ONKELINX Laurette - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
190139
essentie
Het maximumgehalte aan residuen van bestrijdingsmiddelen wordt gewijzigd voor bepaalde voedingsmiddelen. ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren