18.07.1991 Wet wijz. de art. 16, eerste lid, en 36 van de wet van 27.06.1921 waarbij aan verenigingen zonder winstoogmerk en aan instellingen van openbaar nut rechtpersoonlijkheid wordt verleend, gewijzigd bij de wetten van 16.03.1962 en 10.03.1975

ondertekenaar
WATHELET Melchior - Min. van Justitie en Middenstand,
inforumnummer
19760
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren