10.11.2004 MB wijz. MB 07.12. 2001 tot vaststelling van de situaties die recht geven op voorkeurrechten bij de indiening van een aanvraag voor een sociale woning

ondertekenaar
DUPUIS Françoise - Staatssecretaris bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Stedenbouw,
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
inforumnummer
198992
essentie
Dit besluit wijzigt de voorwaarden waaraan moet voldaan worden om een voorkeurrecht te kunnen genieten bij de indiening van een aanvraag voor een sociale woning. ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren