10.11.2004 MB wijz. MB 07.12.2001 houdende het model van formulier voor de inleiding van een aanvraag voor een sociale woning

ondertekenaar
DUPUIS Françoise - Staatssecretaris bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Stedenbouw,
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
inforumnummer
198993
essentie
Het aanvraagformulier voor het huren van een sociale woning, weergegeven in bijlage 1 van het MB 07.12.2001 houdende het model van het formulier voor de indiening van een aanvraag voor een sociale woning, wordt vervangen door bijlage 1 van dit besluit. ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren