17.12.2004 BVR houdende maatregelen tot beheersing van de uitgaven inzake de sociale integratie van personen met een handicap

ondertekenaar
VERVOTTE Inge - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
inforumnummer
199097
essentie
Dit besluit bevat een aantal maatregelen om de uitgaven inzake sociale integratie van personen met een handicap te matigen, teneinde bij te dragen tot de begrotingsafspraken op het niveau van de Vlaamse Regering. Daartoe worden verschillende besluiten tot ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren