09.12.2004 BBHR betr. de evaluatie van de risico's voor de gezondheid en het milieu veroorzaakt door bodemverontreiniging

ondertekenaar
HUYTEBROECK Evelyne - Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
PICQUE Charles - Voorzitter van het Verenigd College (Brussels Gewest), bevoegd voor de coördinatie van het Verenigd College,
inforumnummer
199104
essentie
De berekening van de bodemverontreinigingsnormen waarboven er een onaanvaardbaar risico bestaat voor de gezondheid en het milieu in de zin van art. 25 van de ordonnantie 13.05.2004 betreffende het beheer van verontreinigde bodems wordt uitgevoerd op basis ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren