09.12.2004 BBHR wijz. BBHR 21.01.1999 tot vaststelling van de uitbatingsvoorwaarden voor benzinestations

ondertekenaar
HUYTEBROECK Evelyne - Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
PICQUE Charles - Voorzitter van het Verenigd College (Brussels Gewest), bevoegd voor de coördinatie van het Verenigd College,
inforumnummer
199110
essentie
De bepalingen in verband met het prospectief onderzoek, het nader onderzoek, het risico-onderzoek en het saneringsonderzoek zijn niet van toepassing op benzinestations die voor een ander gebruik dan verkoop aan het publiek worden of werden gebruikt, zoals ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren