09.01.2005 KB wijz. op het stuk van de roerende voorheffing, van het KB/WIB 92, en van het KB 26.05.1994 betr. de inhouding en de vergoeding van de roerende voorheffing overeenkomstig hoofdstuk I van de wet 06.08.1993 betr. de transacties met bepaalde effecten

ondertekenaar
REYNDERS Didier - Vice-Eerste Min. en Min. van Financiën,
inforumnummer
199231
essentie
Het besluit wijzigt enkele bepalingen om het voorrecht van de vrijstelling van roerende voorheffing toe te kennen aan de sector overheid in de zin van het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen (ESR), en dit voor de effecten uitgegeven doo ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren