20.01.2005 KB wijz. KB 26.09.1980 houdende uitvoering van de art. 1, b), en 4, 2°, van de wet 01.09.1980 betr. de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector, en van 30.09.1980 betr. de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector

ondertekenaar
VERHOFSTADT Guy - Eerste Min.,
inforumnummer
199484
essentie
Het besluit wijzigt de regeling inzake de toekenning en uitbetaling van een vakbondspremie, zodat de betaling voortaan integraal in de maand januari plaatsvindt, die volgt op het uitreikingsjaar. Zo kunnen de vakbondsorganisaties de premie vroeger aan hun ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren