18.01.2005 KB houdende toepassing van de internationale boekhoudnormen

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie,
et al.
inforumnummer
199551
essentie
Dit besluit bepaalt dat de vennootschappen naar Belgisch recht die genoteerd zijn op een gereglementeerde markt voor het boekjaar dat een aanvang neemt vanaf 01.01.2005, gehouden zijn hun geconsolideerde jaarrekening op te stellen met toepassing van de in ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren