18.01.2005 KB bepalende de uitrusting en het materiaal dat ter beschikking gesteld wordt van de veiligheidsbeambten van het veiligheidskorps, van de penitentiaire beambten en verplegers van het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen van de Federale Overheidsdienst Justitie

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie,
inforumnummer
199573
essentie
Dit besluit past de samenstelling aan van de uitrusting en van het materiaal dat ter beschikking moet worden gesteld van de veiligheidsbeambten van het veiligheidskorps en van de penitentiaire beambten en verplegers van het Directoraat-generaal Uitvoering ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren