16.12.2004 Wet wijz. de regelgeving betr. de bestrijding van de uitwassen van de promotie van geneesmiddelen

ondertekenaar
DEMOTTE Rudy - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
199802
essentie
Deze wet heeft niet tot doel om elke vorm van promotie van geneesmiddelen te verbieden, maar wel om het promoten zo precies mogelijk te reglementeren, om excessen te voorkomen. ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren