14.02.2005 KB wijz. art. 59bis, 59ter, 59quinquies en 70 van het KB 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering

ondertekenaar
VAN DEN BOSSCHE Freya - Min. van Werk,
inforumnummer
200014
essentie
Een werkloze die zich niet op de voorziene datum aanmeldt op het werkloosheidsbureau kan het recht op een werkloosheidsuitkering verliezen. Dit besluit voorziet in de voorwaarden om de uitsluiting van het recht op werkloosheidsuitkering in geval van laatt ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren