14.03.2005 KB wijz. KB 01.04.1992 houdende toekenning van een vakantiegeld en van een aanvullende toeslag bij het vakantiegeld aan de gepensioneerden van de openbare diensten

ondertekenaar
TOBBACK Bruno - Min. van Leefmilieu en Pensioenen,
inforumnummer
200451
essentie
Dit besluit verhoogt de toekenningsgrenzen van het vakantiegeld aan de personeelsleden van de openbare diensten die op pensioen zijn.
Deze grensbedragen worden gebracht op respectievelijk 1300 EUR voor de begunstigden van een rustpensioen en 1040 EU ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren