13.04.2005 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46quindecies van 21.12.2004, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23.03.1990 betr. de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties

ondertekenaar
VAN DEN BOSSCHE Freya - Min. van Werk,
inforumnummer
201301
essentie

Ingevolge art. 9, par. 2, van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23.03.1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties wordt per 01.01.2005 de co&eum ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren