19.10.2004 KB houdende sommige maatregelen voor de reorganisatie van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

ondertekenaar
VANDE LANOTTE Johan - Vice-Eerste Min. en Min. van Begroting en Overheidsbedrijven,
inforumnummer
201422
essentie

Dit besluit kadert in de globale hervorming van de juridische structuren van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (de NMBS).
Het strekt er eveneens toe om in diverse geldende wettelijke bepalingen de termen 'Nationale Maatschapp ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren