04.05.2005 KB wijz. art. 224 van KB 04.08.2004 betr. de loopbaan van niveau A van het rijkspersoneel

ondertekenaar
DUPONT Christian - Min. van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen,
inforumnummer
201473
essentie
Om de personeelsleden van niveau A de mogelijkheid te bieden om zich in te schrijven voor de gecertificeerde opleidingen uiterlijk vóór 31.08.2005 brengt dit besluit hen in een vakrichting onder zonder dat het einde van het wegings- en classificatieproc ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren