28.04.2005 KB wijz. KB 12.08.2000 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van de wet tot bepaling van de voorwaarden waaronder de plaatselijke overheden een financiële bijstand van de Staat kunnen genieten in het kader van het stedelijk beleid

ondertekenaar
REYNDERS Didier - Vice-Eerste Min. en Min. van Financiën,
et al.
inforumnummer
201497
essentie
De stadsgebieden Mechelen en Sint-Niklaas zullen een bijkomende tegemoetkoming van de Federale Staat genieten voor hun inspanningen om de sociale mix en de sociale samenhang te versterken door een specifieke actie in de huisvestingssector. ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren