13.05.2005 KB wijz. KB 22.12.2003 tot uitvoering van Titel XIII, Hoofdstuk 6 'Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen' van de programmawet 24.12.2002

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie,
inforumnummer
201537
essentie
Het bedrag van de aan de voorlopige voogd van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen toegekende vergoedingen wordt bepaald op 200 EUR indien de voorlopige voogdij niet langer dan drie maanden duurt. In de andere gevallen heeft de voorlopige voogd, zoal ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren