08.04.2005 BVR houdende aanvulling BVR 14.05.2004 houdende de definitieve regularisatie en toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen Polders, Wateringen, milieu- en natuurverenigingen die personeelsleden tewerkstellen in een gewezen DAC-statuut

ondertekenaar
PEETERS Kris - Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
inforumnummer
201604
essentie
Het besluit wijzigt het BVR 14.05.2004 houdende de definitieve regularisatie en de toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen enerzijds de sector Polders en Wateringen en anderzijds de sector milieu- en natuurverenigingen die personeel t ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren