24.06.2005 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2005 - Dec. 22.12.1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 - Dec. 19.04.1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten (art. 36-37)

ondertekenaar
LETERME Yves - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
inforumnummer
201805
essentie
Deze wijzigingen sluiten de toepassing van het zogenaamde 'onbeperkt uitstel van de invordering van directe belastingen' uit voor de invordering van de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen, en de invordering van ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren