02.06.2005 KB wijz. KB nr. 54 van 25.02.1996 met betrekking tot de andere regeling van entrepot dan douane-entrepot bedoeld in art. 39quater van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde

ondertekenaar
REYNDERS Didier - Vice-Eerste Min. en Min. van Financiën,
inforumnummer
201847
essentie
Vanaf 01.01.2005 geniet gas, geleverd via het aardgasdistributiesysteem onder de in het Wetboek over de toegevoegde waarde bepaalde voorwaarden, niet meer van de andere regeling van entrepot dan douane-entrepot bedoeld in het KB nr. 54 van 25.02.1996 met ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren