30.05.2005 Wet tot bekrachtiging van KB 27.12.2004 tot vaststelling van de voorschriften van de bewijsvoering alsook de regels van rechtspleging voor de tenuitvoerlegging van art. 1409, par. 1, vierde lid, en par. 1bis, vierde lid, Ger.W.

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie,
et al.
inforumnummer
201934
essentie
Het KB 27.12.2004 tot vaststelling van de voorschriften van de bewijsvoering alsook de regels van rechtspleging voor de tenuitvoerlegging van art. 1409, par. 1, vierde lid en par. 1bis, vierde lid, Ger.W. is bekrachtigd met uitwerking op de dag van zijn i ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren