15.04.2005 BVR wijz. KB nr. 456 van 10.09.1986 houdende rationalisatie en programmatie van de internaten van het door de Staat georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vlaams Min. van Werk, Onderwijs en Vorming,
inforumnummer
201993
essentie
Onder een 'regelmatig ingeschreven leerling' dient te worden verstaan, de intern die ingeschreven is in een door de Staat erkende of gesubsidieerde inrichting voor basis- en/of gewoon en buitengewoon secundair onderwijs of in een door de Staat geor ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren