11.07.2005 Programmawet - Diverse bepalingen - Wijzigingen van de wet 01.09.1980 betr. de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector (art. 62-64)

ondertekenaar
VERHOFSTADT Guy - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
202185
essentie
De bedragen voor de uitbetaling van de vakbondspremies en de daarmee verbonden administratiekosten kunnen ook overgedragen worden aan de uitbetalingsorganismen van de vakorganisaties door andere instanties, met name de RSZPPO, dan enkel door de eerste min ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren