20.07.2005 Wet houdende diverse bepalingen - Binnenlandse Zaken - Wijziging van de wet 15.04.1994 betr. de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betr. het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (art. 12-15)

ondertekenaar
VERHOFSTADT Guy - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
202394
essentie
Een systeem van administratieve geldboeten wordt ingevoerd inzake ioniserende stralingen. De keuze tussen de strafrechtelijke en de administratieve weg ligt bij de procureur des Konings. ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren