08.07.2005 BVR wijz. BVR 02.04.1996 betr. de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen

ondertekenaar
KEULEN Marino - Vlaams Min. van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,
inforumnummer
202717
essentie
Dit besluit beoogt een afstemming met de gewijzigde procedure in het Heffingsdecreet. De aanpassingen betreffen het versturen van registratieattesten, de beroepsprocedure tegen de 'besluiten ongeschiktheid en onbewoonbaarheid' van de burgemeester en de be ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren