16.06.2005 BBHR wijz. BBHR 14.10.2004 tot invoering van een controle van de vastlegging van de uitgaven bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp

ondertekenaar
CEREXHE Benoît - Min. belast met Tewerkstelling, Economie, Wetenschappelijk Onderzoek en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
VANHENGEL Guy - Min. belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
inforumnummer
202767
essentie
De bepalingen betreffende de controle van de vastlegging van de uitgaven vermeld in de art. 48 tot 51 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit gecoördineerd door het KB 17.07.1991 zijn vanaf 01.03.2005 (vroeger: 01.01.2005) van toepassing op de Brusselse ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren