03.07.2005 Wet wijz. van bepaalde aspecten van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse bepalingen met betrekking tot de politiediensten [Vesaliuswet]

ondertekenaar
DEWAEL Patrick - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie,
inforumnummer
202973
essentie
Deze wet geeft hoofdzakelijk gevolg aan het arrest nr. 102 van 22.07.2003 van het Arbitragehof inzake het politiestatuut.
Het is de bedoeling de door het Hof aangestipte discriminaties te verhelpen. Verder bevat het een aantal punctuele statutaire a ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren