13.07.2005 Wet betr. de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde instellingen

ondertekenaar
LARUELLE Sabine - Min. van Middenstand en Landbouw,
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie,
inforumnummer
202978
essentie
Deze wet voert een bijdrage in ten laste van de private en openbare instellingen in wiens schoot minstens één persoon wordt bezoldigd voor de uitoefening van een publiek mandaat.
Deze instellingen zijn jaarlijks een bijdrage verschuldigd ten belop ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren