20.07.2005 KB wijz. KB 07.05.1999 betr. de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen

ondertekenaar
DUPONT Christian - Min. van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen,
VANDE LANOTTE Johan - Vice-Eerste Min. en Min. van Begroting en Overheidsbedrijven,
inforumnummer
202988
essentie
De bedragen van de onderbrekingsuitkeringen voor de onderbreking van de beroepsloopbaan voor ouderschapsverlof, palliatieve zorgen en voor verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid worden verhoogd met ingang van 01.07.2005, wat betreft de werkne ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren