15.07.2005 BVR betr. de erkenning en financiering van de invoegbedrijven

ondertekenaar
LETERME Yves - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
VAN BREMPT Kathleen - Vlaams Min. van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen,
inforumnummer
203000
essentie
Invoegbedrijven zijn een belangrijk onderdeel van de sociale economie. Via dit instrument worden reguliere bedrijven geprikkeld kansengroepen aan te werven, mits een tijdelijke tegemoetkoming in de loonkost. Dit besluit past de doelgroepomschrijving aan c ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren