08.07.2005 Dec. wijz. dec. 29.03.2002 op het Vlaamse jeugdbeleid

ondertekenaar
ANCIAUX Bert - Vlaams Min. van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel,
inforumnummer
203050
essentie
Vzw's die de bevordering van de artistieke expressie door de jeugd of de ontsluiting van roerend of onroerend erfgoed ten behoeve van de jeugd tot doel hebben, zullen in de toekomst structureel gesubsidieerd worden. Nu moeten ze nog jaarlijks een subsidie ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren